VÝVOJ IS
řešení šitá na míru

Komplexní informační systém sloužící jako nástroj pro nabízení i prodej rodinných domů a archivaci stavebních projektů včetně provádění kalkulací přímo na internetu.

Aplikace  byla vytvořena pro obchodní partnery firmy 3IES GmbH a pro použití na internetu jako B2B (Business to Business) a následně B2C (Business to Client) aplikace v oblasti prodeje nových rodinných domů na internetu.

Aplikace získala Grant Spolkového úřadu pro stavby a místní rozvoj Spolkové republiky Německo.

Systém zahrnuje tyto základní moduly: eBauen, eBauen Häuser, Angebotsgenerator, Marketingsmanager, Verkaufsmanager, Statistik a Administrator.

eBauen - slouží jako centrální modul pro přístup zaregistrovaných i nezaregistrovaných zákazníků. Umožňuje přístup ke všem službám celého systému eBauen včetně jejich částečné administrace vedení 5-ti osobních projektů na svém pracovním stole. Systém dále nabízí možnost procházení a vyhledávání v databázi více než 4000 projektů jednotlivých variant nabízených domů. Prohledávání je s ohledem na čas klienta a požadovanou náročnost obsluhy rozčleněno do čtyř cest/variant procházení - a to od několika vteřin až po cca 90 minut při procházení všech 600 evidovaných parametrů každého projektu. 

eBauen Häuser - zjednodušená verze modulu eBauen otevírající se do okna dané velikosti, vhodná zejména jako doplňkový modul k již existující webové prezentaci libovolné stavební firmy. Tato varianta nabízí vlastní barevné škálování, které přesně odpovídá barevné kombinaci použité na firemním webu partnerské firmy.

 

Angebotsgenerator - je služba zajišťující zkompletování a odeslání nabídky konkrétnímu zákazníkovi. Umožňuje připravit nabídku v libovolném formátu a složení - od jednoho listu až po specifikaci všech 600 evidovaných parametrů a pohledů na 3D model domu (ze všech světových stran, ptačí perspektivy a půdorysných pohledů jednotlivých podlaží).

 

Marketingsmanager - modul poskytující možnost provádět inzerci jednotlivých variant domů na základě statistik získaných z modulu Statistik.

 

Verkaufsmanager - dle podkladu modulu Statistik provádí on-line modifikace cen a zadává jednotlivé prodejní akce. Současně tato služba umožňuje obesílání zákazníků a to jak elektronickou poštou, tak klasickou korespondenční formou - dopisy.

 

Statistik - jedná se o modul shromažďující přesné statistiky zahrnující evidenci subjektů, osob a zákazníků. Tento systém eviduje počty návštěv jednotlivých variant domů a počty odesílaných nabídek. Navíc tento systém, na základě klientem procházených a vybíraných variant domů, dokáže spočítat relativní solventnost daného klienta.

 

Administrator - tento modul je jediný nepřístupný z veřejného internetu. Umožňuje zakládat nové partnery, přiřazovat jim kraje kde působí a nastavovat specifické parametry jednotlivých partnerů. Dále pak automaticky počítá a vystavuje faktury za používání systému eBauen. Podle zadaných parametrů partnera pak připraví i vytiskne smlouvu a následně, na základě údajů z banky, zkontroluje zda došlo k řádnému zaplacení měsíčních poplatků.

   

 

Technické řešení:

 

  • Microsoft .Net Framework 1.0
  • Microsoft Internet Information Services 5.0
  • Microsoft SQL Server 2000
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • SQLXML 3.0
  • Visual Studio .NET 2002