VÝVOJ IS
řešení šitá na míru
BANNEY /Background Management/
Jedná se o intranetový vstupní portál, jehož základní činností je centralizovaný "User & Program Management". Z jednoho místa můžete jednoduše a přehledně nastavovat veškerá přístupová práva a omezení jednotlivých uživatelů. Dále nabízí přehledné statistiky přístupů a používání sledovaných programů.  
Součástí tohoto spouštěcího systému je i evidence přístupu všech uživatelů. Systém zaznamenává uživatele a přístupy do programů, přesný datum a čas připojení i odpojení z programu, eviduje se odkud přihlášení proběhlo včetně spouštění jednotlivých modulů, získáváte tak přesné informace o tom jak dlouho se uživatel v systému pohyboval a o jaké informace se zajímal. Všechny tyto údaje mohou být následně využity pro zpracování detailních statistik a vyhodnocení efektivity jednotlivých uživatelů nebo oddělení.